برگزاری کلاس آلمانی در آموزشگاه پرستوی دانش

آموزشگاه زبان پرستوی دانش به اطلاع زبان آموزان عزیز می رساند

کلاس زبان آلمانی

در چهار سطح  A1, A2, B1, B2   

طی ۵۶ جلسه (۲ ماه و نیم) به صورت فشرده برگزار خواهد شد.

شیوه برگزاری:

دو جلسه در یک روز (سه روز در هفته )

یا  سه جلسه در یک روز ( دو روز در هفته)