دعوت به همکاری و استخدام مدرس با تجربه

دعوت به همکاری

مدرس با تجربه در سطح کودکان و آشنا به کتب

First Friends

Family and Firends

Teen2Teen

مدرس بزرگسال آشنا به کتب

Top notch

Summit

دارای حداقل دو سال سابقه تدریس

مدرک مرتبط

آقا و خانم

رزومه خود را به ایمیل parastudanesh2@gmail.com ارسال نموده و یا با شماره ۰۳۱۳۷۳۹۳۲۱۲ یا ۰۹۹۰۱۸۷۶۶۷۵ تماس حاصل فرمایید.