.دولت کانادا ظرف سه سال آینده به 1/200/000 نفر اقامت دائم می دهد. یعنی 50/000 نفر سالانه بیشتر از قبل پذیرش می کنند

دیروز 31 ام اکتبر سال 2020 دولت کانادا از طریق وزیر مهاجرت کانادا مارکومندیچینو اعلام کرد ظرف سه سال آینده یک میلیون و دویست هزار نفر مهاجر را پذیرش خواهند کرد و اقامت دائم خواهند داد. این به معنای آن است که آنها به کارگران ماهر، بستگان خانواده و متقاضیان پناهندگی اجازه ورود و ماندن در کشورشان را خواهند داد. این برای کسانی که قصد مهاجرت به کشور کانادا را دارند فرصت و شانس دو چندان را ایجاد خواهد کرد و خبر خوشی می باشد. یکی از ابزارهای موفقیت در پروسه مهاجرت مهارت یادگیری زبان کشور مقصد است. ما در مجموعه آموزشگاه های پرستو دانش به کمک و یاری زبان آموزان خواهیم آمد تا به اهداف خویش دست یابند.