تماشای فیلم به زبان اصلی به یادگیری زبان کمک می کند؟

یکی از سوالات متداول زبان آموزان این است که هنگام دیدن فیلم سریال باید از زیرنویس استفاده بکنیم یا نه؟ سوال متداول بعدی این است که از زیر نویس فارسی استفاده کنیم یا زیر نویس انگلیسی؟

دکتر محمد جواد احمدیان در این مقاله به این سوالات پاسخ می دهند. تحقیقات متعددی بر روی تاثیر استفاده از زیرنویس روی یادگیری زبان انجام شده است تحقیقات نشان می‌دهد استفاده از زیرنویس می‌تواند برای یادگیری زبان بسیار بسیار مفید باشد مخصوصاً در یادگیری واژگان جدید ساختارهای جدید و اصطلاحات جدید استفاده از زیرنویس می‌توانند نقش بسیار مهمی را ایفا کند اما توصیه همیشگی من برای زبان آموزان این است که اگر می خواهید فیلم یا سریال را ببینید بار اول بدون زیرنویس نگاه کنید و ببینید چقدر از محتوای فیلم را بدون استفاده از زیرنویس متوجه می شوید اما برای بار دوم زیرنویس را روشن بکنید و نکات گرامری و واژگان جدید را برای خودتان یادداشت کنید استفاده از زیرنویس به ما کمک می‌کند که توجهمان را که به صورت طبیعی به محتوا و داستان فیلم معطوف میشود روی زبان و متمرکز بکنیم همین که به زیر نویس نگاه می کنید توجه تان به لغات جدید، ساختارهای جدید و اصطلاحات جدید معطوف میشه سوال بعدی این است که زیرنویس فارسی استفاده کنیم یا از زیر نویس انگلیسی به دو دلیل زیرنویس فارسی، خیلی نمی‌تواند به شما کمکی بکند

دلیل اول اینکه شما به عنوان زبان آموزان نمی توانید تشخیص بدهید که زیرنویسی که دارید استفاده می‌کنید چقدر دقیق است ممکن است بعضی از کلمات را اشتباه ترجمه کرده باشند و این اشتباه ترجمه کردن ها را در خیلی از زیرنویس ها می‌بینید

دلیل دوم که از دلیل اول همه مهمتر است این است که شما به عنوان زبان آموز توانایی این را ندارید که کلمات فارسی که در زیر نویس می بینید را با کلمات انگلیسی که در فیلم میشنوی مطابقت دهید مطابقت دادن این ها توانایی زبان خیلی بالایی می‌خواهد و شما به عنوان زبان آموز هنوز به این سطح نرسیده اید که بتوانید این مقایسات را انجام دهید 

پس استفاده از زیرنویس انگلیسی به شما کمک می کند کلمه هایی را که می شنوید و کلماتی که در زیر نویس می‌بینید را مطابقت دهید و در ضمن تلفظ و درک مطلب شما هم بهتر می‌شود.

مقالات مرتبط :