پادکست های آموزشی زبان انگلیسی

برای تقویت مکالمه خود حتما حتما به پادکست های مختلف گوش کنید و تکرار کنید.

یکی از بهترین پادکستها فایلهای آقای A.J. Hoge مدرس با سابقه امریکایی با مدرک ارشد آموزش زبان (که نیتیو هم هست ) می باشد.

لینک دانلود پادکستهای متناسب با کتاب های Teen to teen لینک دانلود

لینک دانلود پادکست های متناسب با کتاب های Top notchلینک دانلود

مقالات مرتبط :