رزومه خانم سیما اصفهانی


کارشناس: رشته زبان و ادبیات انگلیسی- دانشگاه پیام نور اصفهان( واحد اصفهان)


سوابق تدریس:


تدریس در موسسه زبان رسا به مدت ۴ سال
تدریس در مؤسسه زبان سروش به مدت ۳ سال
تدریس در موسسه زبان پرستو دانش از سال 1394


دوره های گذرانده شده:


دوره تربیت مدرس (کودک و نوجوان) انتشارات زبان خط سفید
دوره تربیت مدرس ( کودک، نوجوان و بزرگسالان)- زبان رسا
دوره تربیت مدرس موسسه زبان پرستو دانش