رزومه خانم زهرا جهانمرد


کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان 1393-1396

عنوان پایان نامه: 

The Impact of Social Networks (Telegram) by Captioned Songs on Listening Comprehension of Iranian EFL Students

سابقه تدریس :


• تدریس در آموزشگاه شاکران به مدت 1سال
• تدریس در آموزشگاه صنعت و معدن ایرانیان به مدت 1سال
• تدریس در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 1395-1400

• تدریس در آموزشگاه پرستوی دانش 1394-1400


دوره های گذرانده شده :


• دوره تربیت مدرس کودک و نوجوان موسسه صنعت و معدن ایرانیان
• دوره تربیت مدرس کودک و نوجوان جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
• دوره تربیت مدرس بزرگسالان جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
• دوره روش تدریس زبان انگلیسی متوسط اول آموزش و پرورش
• دوره تربیت مدرس کودکان موسسه آموزش عالی آزاد صدر


زبان های خارجی :


انگلیسی : C1
آلمانی : +B1