رزومه خانم فروغ فولادی


کارشناسی : اقتصاد نظری –دانشگاه شهرکرد (1384-1388)
کارشناسی: آموزش زبان انگلیسی -دانشگاه شیخ بهایی اصفهان (1388-1392)
کارشناسی ارشد : رشته ی آموزش زبان انگلیسی- دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان) (92-94)
کارشناسی ارشد: رشته ی روانشناسی عمومی – دانشگاه اصفهان 1400
کاندید PHD

عنوان پایان نامه:
Application of Virtual Team-Working in Teaching Productive Skills to Iranian EFL Learners
مقالات چاپ شده :
*چاپ مقاله (ماه اگوست سال2016) در Theory and Practice in Language Studies (TPLS)

تأثیر استفاده از رسانه های اجتماعی بر درگیری تحصیلی با نقش میانجی خوش بینی تحصیلی و انگیزش درونی در شرایط کووید ۱۹
Iranian journal of educational sociology

سوابق کاری: 


• تدریس در آموزشگاه شکوه تهران به مدت 4 سال شروع همکاری از سال 1392
• تدریس در فنی و حرفه ای به مدت 4 سال شروع همکاری از سال 1395
• تدریس در موسسه نخبگان جوان تهران شروع همکاری از سال 1396
• تدریس در آموزشگاه المپ تهران شروع همکاری از سال 1396
• سوپروایزر در نیروی هوایی واحد پایگاه هشتم شکاری اصفهان شروع همکاری از سال 1394 به مدت 4 سال
• سوپروایزر در نیروی هوایی خانه اصفهان به مدت 3 سال
• مدیریت آموزشگاه شخصی به مدت 3 سال
• کارشناس بازرگانی فروش
• مدیریت شرکت شخصی


دوره های گذرانده شده:


• دوره ی تربیت مدرس (کودک و نوجوان) - نیروی هوایی
• دوره ی تربیت مدرس (بزرگسالان) - تهران