رزومه مهدی غلامرضایی


متولد: 1372

تحصیلات:

  • کاردانی مهندسی معدن گرایش: اکتشاف موسسه/دانشگاه: صنعتی اصفهان دولتی اصفهان۱۳۹۳ - ۱۳۸۹
  • کارشناسی مهندسی صنایع شیمیایی موسسه/دانشگاه: جهاد دانشگاهی غیرانتفاعی اصفهان۱۳۹۹ - ۱۳۹۷
  • کارشناسی ارشد نانو شیمی موسسه/دانشگاه: صنعتی اصفهان دولتی اصفهان ورودی سال ۱۳۹۹

سوابق کاری:

  • مدرس جهاد دانشگاهی اصفهان آغاز همکاری از فروردین ۱۳۹۷
  • مدرس موسسه شکوه کیهان اصفهان آغاز همکاری از اردیبهشت ۱۴۰۰
  • مدرس موسسه پویا اصفهان آغاز همکاری از فروردین ۱۳۹۴
  • مدرس زبان انگلیسی موسسه پرستوی دانش اصفهان آغاز همکاری از 1400


مهارت ها:

  • نرم افزارهای مایکروسافت
  • نرم افزار xper

دوره های گذرانده:

  • تربیت مدرس جهاد دانشگاهی