رزومه خانم نیلوفر غلامی

متولد: 1373

تحصیلات: کارشناسی علوم اجتماعی گرایش: پژوهشگری موسسه/دانشگاه: دانشگاه اصفهان دولتی ۱۳۹۵ - ۱۳۹۱

عنوان پایان نامه: 

بررسی علل مصرف نابرابر فضاهای شهری توسط جوانان شهر اصفهان و کارکرد این فضاهای شهری

سوابق کاری

مدرس زبان انگلیسی آموزشگاه پرستوی دانش آغاز همکاری از تیر ۱۳۹۷

مامور سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ - آبان ۱۳۹۵ مهر

عضو کادر اجرایی همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد اجتماع محور

پرسشگر طرح بررسی سبک زندگی شهروندان اصفهان

مهارت ها

نرم افزارهای office 

تدریس در حوزه جامعه شناسی

دوره های گذرانده شده

TTCموسسه: آموزشگاه پرستوی دانش

روش شناسی مطالعه فیلم و سینما موسسه: دانشگاه اصفهان

مسائل اجتماعی ایران و رویکرد اجتماع محورموسسه: دانشگاه اصفهان

icdl سطح 1 الی 3 از موسسه: شهرداری اصفهان

مبانی ویندوز و اینترنت موسسه: شهرداری اصفهان