رزومه یونس دیرکوند

متولد 1369

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی امین / از ۱۳۹۸- تا اکنون / معدل ۲۰
کاردانی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد / از ۱۳۹۰-تا 1393 معدل ۱۷ 

سوابق کاری

پذیرش هتل آسمان
 مدیر بازاریابی دیجیتال media berry
معلم زبان انگلیسی در  موسسه زبان ماهور

دوره های گذارنده


TTC از موسسه زبان های خارجه ماهور

برنامه نویسی Python مقدماتی از موسسه فنی و حرفه ای آزاد صدر اندیشه