چگونه خلاصه (summary) یک متن را بنویسیم یا بگوییم؟

 مقدمه

ما در آموزشگاه پرستو دانش در هر ترم، از زبان آموزان دو امتحان شفاهی می گیریم که در هر کدام یک یا دو خلاصه ( )summaryخواسته می شود. خلاصه کردن متون انگلیسی یکی از سخت ترین تکالیف برای زبان آموزان در تمام سطوح می باشد، از آنجایی که آنها مجبورند تصمیم بگیرند چه جزئیاتی باید نگه داشته شود و چه چیزی باید حذف شود. لذا این مهارت نیاز به راهنمایی و تکرار (مخصوصا برای زبان آموزان مبتدی) دارد تا بتوانند از عهده این تکلیف برآیند. در این مقاله کوتاه بعضی از نکات کاربردی و استراتژیک به منظور کمک به زبان آموزان ارائه می شود تا بتوانند این تکلیف سخت را انجام دهند.

مرحله اول

آنها باید مطمئن باشند که تمام متن را به وضوح متوجه شده باشند. هر جمله مبهم می تواند مانعی برای تهیه ی یک خلاصه جامع باشد. از این رو تکرار روخوانی و مشخص کردن قسمتهای مهم بسیار موثر است.

مرحله دوم

.جزئیات اضافه در رابطه با موضوع ، مثالها و آمارها باید حذف شوند مگر اینکه بسیار ضروری باشند

مرحله سوم

باید از بیان جملات و اطلاعات تکراری پرهیز شود زیرا باعث ایجاد خلاصه بسیار خسته کننده می شود. به علاوه کلمات اصلی و جدید باید تا حد امکان استفاده شوند تا حق مطلب ادا شود. به کار بردن حروف ربط برای متصل کردن نظرات و اطلاعات بسیار مهم است چون روانی متن را بالا می برند. همچنین زبان آموزان باید قبل از ارائه اصلی تمرین کنند. در نهایت داشتن اعتماد به نفس بسیار حائز اهمیت است. این امر غیر قابل دستیابی است مگر با تمرین بسیار

 


برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید.