آزمون تافل

نمره تافل اصولاً یکی از مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشجویان غیر انگلیسی در دانشگاه های انگلیسی زبان مثل آمریکا، کانادا، استرالیا و غیره می باشد .
این آزمون را شرکت ETS طراحی و مدیریت می کند و مراکزی در سراسر دنیا برای برگزاری آزمون وجود دارد که در سایت ets.com معرفی شده است.


انواع تافل


۹۷% امتحان تافل به صورت تافل اینترنتی IBT گرفته می شود و 3% به صورت تافل کاغذی یا PBT برگزار می شود.


بخش اول: خواندن (Reading) ۶۰ تا ۸۰ دقیقه، ۳۶ تا ۵۴ سوال


سه تا چهار متن دارد که هر کدام ۱۲ تا ۱۴ سوال می باشد. موضوعات متن ها می تواند دانشگاهی، مباحث علمی، تاریخی و ادبیات باشد.


بخش دوم : شنیداری listening) 60) تا ۹۰ دقیقه، ۳۴ تا ۵۱ سوال


شامل ۴ الی ۶ سخنرانی (یک نفر به صورت متکلم وحده، در حال سخنرانی کردن است که معمولا استاد است) هر کدام شش سوال دارد و دو یا سه مکالمه ( دو یا چند نفر در حال گفتگو هستند) که هر کدام ۵ سوال دارد.
بعد از بخش شنیداری، ده دقیقه استراحت اجباری وجود خواهد داشت .

بخش سوم: صحبت کردن (Speaking)


این بخش کمی بیش از بخش خواندن و شنیداری سخت‌تر است شش بخش دارد. دو بخش اول مستقل است درباره کار و تجربیات شما سوال می‌شود. چهار بخش دیگر سوالاتی است که بر اساس مکالمه داده شده یا متن داده شده می باشد.
بخش اول پخش مستقل speaking در مورد علاقه مندی ها یا افکار شما روی موضوع خاص سوال می شود
بخش دوم باید بین نظرات داده شده یکی را انتخاب کرده و در مورد آن توضیح دهید.
بخش سوم ازت خواسته می شود که متن را بخوانید و به مکالمه بین دو نفر که در مورد همان موضوع بحث می کنند گوش دهید ( معمولا آنها موافق یا مخالف بخش هایی از متن هستند) سپس باید نظرات صحبت کننده ها را خلاصه کنید و با متن داده شده مقایسه کنید.
بخش چهارم سخنرانی بهتون داده میشه یکی نوشتاری و یکی صوتی تو باید آن سخنرانی ها را خلاصه کنید و سپس به سوالات پاسخ دهید.
بخش پنجم یک مکالمه بین دو نفر است در مورد مسئله صحبت می‌کنند و دو راه حل می دهند سپس مطالب را خلاصه می کنید و نظرتون را در موردش می‌دهید متنی برای خواندن وجود ندارد. (توجه کنید که معمولاً بخش پنجم سخت ترین قسمت است چون باید در مورد سه چیز بحث کنید گوینده چه مساله ای را می گوید و در ضمن چه راه حلی ارائه می کند و در نهایت راه حلی که تو ترجیح می دهید و دلیل آن را نویسید.)
بخش ششم به یک سخنگو گوش می کنید و مطالب آن را خلاصه میکنید و بدون هیچگونه متنی به سوالات داده شده پاسخ می دهید

بخش writing


دو قسمت دارد بخش ترکیبی و بخش مستقل
بخش ترکیبی و تلفیقی متن کوتاهی را باید بخوانی و به سخنرانی گوش دهید سپس بحث را خلاصه می کنید.
پخش مستقل معمولاً ازتون خواسته می شود که بین ۲ نظر یک نظر را انتخاب کنیم و دلایل و مثال هایت را بزنید که چرا این راه را انتخاب کرده اید مثال "با کنترل کردن بچه ها توسط پدر و مادرها موافقید یا مخالف هستید؟" و" آیا اعتقاد دارید که مردم به طور ارثی خوبند یا بد هستند؟"