تماشای فیلم به زبان اصلی به یادگیری زبان کمک می کند؟

یکی از سوالات متداول زبان آموزان این است که هنگام دیدن فیلم سریال باید از زیرنویس استفاده بکنیم یا نه؟ سوال متداول بعدی این است که از زیر نویس فارسی استفاده کنیم یا زیر نویس انگلیسی؟

دکتر محمد جواد احمدیان در این مقاله به این سوالات پاسخ می دهند. تحقیقات متعددی بر روی تاثیر استفاده از زیرنویس بر روی یادگیری زبان انجام شده است تحقیقات نشان می‌دهد استفاده از زیرنویس می‌تواند برای یادگیری زبان بسیار بسیار مفید باشد. به طور ویژه، استفاده از زیرنویس می‌توانند نقش  مهمی را در یادگیری واژگان ،ساختارهاو اصطلاحات جدید ایفا کند .اما توصیه همیشگی من برای زبان آموزان این است که اگر می خواهید فیلم یا سریالی را ببینید ،بار اول آن را بدون زیرنویس تماشاکنید و ببینید چقدر از محتوای فیلم را بدون استفاده از زیرنویس متوجه می شوید، اما برای بار دوم زیرنویس را اضافه کرده و نکات گرامری و واژگان جدید را برای خودتان یادداشت کنید .استفاده از زیرنویس به ما کمک می‌کند که توجهمان را که به صورت طبیعی به محتوا و داستان فیلم معطوف میشود را بر روی زبان و متمرکز کنیم. همین که به زیر نویس نگاه می کنید ،توجه تان به لغات ، ساختارهاو اصطلاحات جدید معطوف میشود.

سوال بعدی این است که :زیرنویس فارسی استفاده کنیم یا از زیر نویس انگلیسی؟

به دو دلیل زیرنویس فارسی، خیلی نمی‌تواند به شما کمکی کند:

دلیل اول اینکه شما به عنوان زبان آموزان نمی توانید تشخیص بدهید که زیرنویسی که دارید استفاده می‌کنید چقدر دقیق است ممکن است بعضی از کلمات را اشتباه ترجمه کرده باشند و این اشتباه ترجمه کردن ها را در خیلی از زیرنویس ها می‌بینید

دلیل دوم که از دلیل اول همه مهمتر است این است که شما به عنوان زبان آموز توانایی این را ندارید که کلمات فارسی ای که در زیر نویس می بینید را با کلمات انگلیسی که در فیلم میشنوید مطابقت دهید .مطابقت دادن این کلمات به سطح بالایی از دانش زبانی نیازمند است وشما به عنوان زبان آموز هنوز به این سطح نرسیده اید که بتوانید این مقایسات را انجام دهید. 

پس استفاده از زیرنویس انگلیسی به شما کمک می کند کلمه هایی را که می شنوید و کلماتی که در زیر نویس می‌بینید را مطابقت دهید و در ضمن تلفظ و درک مطلب شما هم بهتر می‌شود.

مقالات مرتبط :