پادکست های آموزشی زبان انگلیسی

برای تقویت مکالمه خود حتما حتما به پادکست های مختلف گوش کنید و تکرار کنید.

یکی از بهترین پادکستها فایلهای آقای A.J. Hoge مدرس با سابقه آمریکایی با مدرک ارشد آموزش زبان می باشد.

لینک دانلود پادکستهای متناسب با کتاب های Teen to teen لینک دانلود

لینک دانلود پادکست های متناسب با کتاب های Top notchلینک دانلود

مقالات مرتبط :