رزومه خانم سمیرا امیرپورفوق لیسانس: مهندسی کامپیوتر
لیسانس: آموزش زبان انگلیسی


سوابق کاری:


تدریس در آموزشگاه زبان آپادانا به مدت پنج سال
تدریس زبان فوق برنامه در مدارس
تدریس در آموزشگاه پرستوی دانش از سال ۹۴ تا به الان
کارشناس آموزش در آموزشگاه پرستوی دانش از سال ۹۷ تا به الان


دوره های گذرانده شده:


دوره های ترمیک زبان در آموزشگاه زبان کوثر تا سال ۹۰
گذراندن دوره تربیت مدرس
شرکت در دوره آیلتس